stevendeschuyteneer

Tag: biologisch

Waarom boeren pesticiden gebruiken, en u en ik de reden daartoe zijn?

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen landbouw pesticieden

Tot mijn 15 jaar zag ik boeren vooral als mensen die mij niet hoefden op te zien als ik met vriendjes en vriendinnetjes op hun akker aan het spelen was. Daarna, tot mijn 30 jaar, zag ik boeren vooral als mensen die altijd klagen over te veel werk en die de straat erg vuil kunnen maken. Vanaf mijn 30ste begon ik boeren, gezien het feit dat ik in het boeren omgeving woon, vooral te zien als degenen die de giftige chemische bestrijdingsmiddelen in de lucht spuiten.

Steven Deschuyteneer Waar is onvoorwaardelijke liefde te vinden Luna

Ik begon me vooral zorgen te maken over de gezondheid van mijn kinderen, van mezelf, van onze huisdieren… en hoe ouder ik werd, hoe banger ik werd over hoeveel levende wezens bedreigd worden door deze giftige chemische bestrijdingsmiddelen in de lucht (inclusief de boer). Het maakte me echt kwaad toen ik een wandeling in de natuur maakte en een boer zijn giftige chemische bestrijdingsmiddelen aan het sproeien was. Ik begreep niet waarom de boeren dit niet begrepen, waarom ze zo leefden, ik besloot me ervoor te interesseren, het te onderzoeken om een antwoord te vinden alsook een manier zodat ze het niet meer zouden gebruiken.

Voor de volledige geschiedenis van onze voeding en verdere details, verwijs ik graag naar het boek “Van mammoet tot big mac” van dokter Staf Henderickx. Nu de ontdekking van de landbouw, is een zeer grote verschuiving in onze geschiedenis geweest. Voor het eerst konden we dingen kweken op een plaats die we zelf kozen en moesten we gewoon zorgen voor water, grond en zonlicht. Zowat iedereen begon voedsel te kweken en sommigen begonnen het op grotere schaal te doen, de eerste boerderijen waren geboren. Haal je fruit en groenten van de plaatselijke boer, wordt ook vandaag nog als een oplossing naar voren geschoven, en dat is het ook.

Waarom koop ik geen lokale groenten en fruit van de boer?

Steven Deschuyteneer Welk fruit en groenten zijn goed voor de mens en welke niet peren

Omdat ik geen band meer heb met de boer, ik een omweg moet maken om bij hem te kopen (omdat ik toch naar de supermarkt moet), de groenten en het fruit er in de supermarkt veel beter uitzien en ook veel goedkoper zijn. In de supermarkt vind ik ook andere interessante dingen die de boer niet heeft en dat maakt het dubbel zo efficiënt. Tijd is immers geld in deze tijden. Waar komen die groenten en fruit in de supermarkt vandaan die zo goedkoop zijn, vaak uit een lagelonenland dat wordt uitgebuit en waarvan het de enige economie is.

Ja Steven, door daar te kopen help ik bepaalde landen. Ben je er zeker van dat het eerlijke handel is en dat het helpt, of is het meer een geval van uitbuiting zodat de prijs laag kan zijn en de winstmarges voor de supermarkten groot? In heel veel gevallen is er geen positieve bijdrage voor de oorspronkelijke boer. Waarom, omdat wij onze prijs laag willen en de supermarkt maximale winst wil. Het resultaat is dat er voor de oorspronkelijke boer gewoon niets meer overblijft. En dit gaat dus niet alleen over onze lokale boer, dit gaat over alle boeren over de hele wereld.

Steven Deschuyteneer Van duizeligheid tot overstressed hier is misschien een oplossing armoede

We zijn dus van een gezonde lokale landbouw (waar alles wat de boer produceert voor de omliggende steden is) naar een hyper concurrerende markt gegaan waar de boer op zoek is naar een gewas waarin hij nog kan overleven. Voor aardappelen, wortelen, tomaten, sla…en vele andere groente of fruit, kan hij al lang niet meer concurreren met de industriële productie. Dit geldt vooral voor schoonheid (in een volkomen onnatuurlijke omgeving is het gemakkelijker om de groente een vorm te geven die aantrekkelijk is voor de koper) en prijs (de industriële omgeving en praktijken maken het mogelijk veel winstgevender te zijn).

Steven Deschuyteneer Dit is wat iedereen moet weten over voeding fruit

Dit geldt echter niet voor de vitaminen die de groenten en het fruit bevatten. Natuurlijk bevatten groenten en fruit uit een natuurlijke biologische omgeving veel meer vitaminen dan hun industrieel mooie en laaggeprijsde equivalent. Maar dat is (nog) niet waar de consument vandaag wakker van ligt. Het oog wil ook wat en hoe goedkoper hoe beter… iedereen kan en zal aan zijn gezondheid op lange termijn zien of dat de goede keuze was.

Vanuit het oogpunt van de boer, als hij boer wil blijven (de meeste mensen zijn actief in het milieu waarin ze zijn grootgebracht) moet hij op zoek naar andere inkomstenbronnen waar hij nog enigszins concurrerend kan zijn. Vooral alles rond suikerproductie en het voederen van dieren (zodat iedereen zijn stukje vlees op zijn bord kan krijgen) zijn dan vaak de enige uitweg. De winst op deze producten is zo laag dat een slechte oogst fataal kan zijn. Vaak voegen deze boeren de daad bij het woord door gebruik te maken van zaden, bestrijdingsmiddelen, enz. van chemische oorsprong. Of dit nu goed is, wat ze zouden moeten doen, gezond … is bijzaak, dit is een kwestie van overleven voor de boer, en niemand kan het hem kwalijk nemen.

Ja maar Steven, de boer kan toch weigeren om die chemische producten te gebruiken, overschakelen op biologische groenten en fruit en die lokaal verkopen? Dat kan hij zeker doen, maar daarvoor heeft hij consumenten nodig die ook die producten kopen. Zolang er geen consumenten zijn, kan de boer nog zo gezond en vitaminerijk voedsel produceren, hij zal er niet van kunnen leven. Pas als de consument zijn leven in eigen hand neemt, alles in supermarkten links laat liggen en op zoek gaat naar gezond en vitaminerijk voedsel, kunnen we een win-win situatie creëren. De boer kan doen waar hij van houdt, tegen eerlijke voorwaarden, in een gezonde omgeving en de consument krijgt waar zijn lichaam het best op functioneert.

Ik had een droom, dat op een dag…

Steven Deschuyteneer Wat leren we door COVID 19 deel 1 eten harmonie

#boer #pesticieden #bio #organisch #lokaal #vanmammoettotbigmac #StafHenderickx

Wat te doen tegen overstromingen?

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen

Afgelopen juni en juli werden we in België zwaar getroffen door overstromingen. Persoonlijk ben ik gespaard gebleven, maar ik heb veel apocalyptische gebeurtenissen om mij heen gezien en het verdiend om daar bij stil te staan. Er waren veel slachtoffers, mijn steun gaat volledig naar deze mensen en dit zijn dingen die men niemand toewenst. Ik hoop dat jullie er nu allemaal gedeeltelijk of volledig overheen zijn.

Wat ik mijzelf natuurlijk het meest afvraag, zelf kritisch, is hoe zijn we hier gekomen en wat kunnen we veranderen? Een vraag die ik mezelf ook stelde tijdens COVID-19 en waaruit bleek dat het een richting is waar maar weinig mensen naar kijken. De politici in mijn gemeente hadden over de overstromingen, samengevat, het volgende te zeggen: spijtig voorval, onze gemeente voldoet aan de eisen en dit was echt uitzonderlijk, sorry.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen stuwdam

Ik hoorde van een andere gemeente dat ze aan de overstromings vijvers gingen werken, de afvoerkanalen groter gingen maken… Dat doet me echt denken aan het scenario; ik heb een wond, ik doe er een pleister op en alles is opgelost. Ik heb een andere wond die iets groter is, ik doe er een grotere pleister op. Ik heb nog een wondje ertussen, nou daar doe ik weer een pleister op. Vraagt niemand zich af, hoe kom ik aan die wond en hoe kan ik die wond voorkomen?

Voor de overstromingen in mijn gemeente, was het vrij duidelijk voor mij door observatie. Kwam er meer water uit de hemel dan normaal? Misschien, vooral de korte tijdspanne was inderdaad vrij indrukwekkend, nu was dat natuurlijk niet de hoofdreden, want op sommige plaatsen hadden de mensen niets, waar de buurman volledig onder water stond. Er was dus meer aan de hand.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen meststoffen bodem aarde

Wat ik vooral kon waarnemen, is dat het niet echt de hoeveelheid water die uit de lucht kwam was die het probleem vormde, het was vooral de aarde die het moeilijk had om het water op te nemen. Laat het duidelijk zijn, ik ben geen wetenschapper en weet dus niets over de absorptie van water in de aarde. Wat ik in die periode gewoon met mijn eigen ogen kon waarnemen is dat:

  • Asfalt en betonnen rijbanen, laten niets van water door. Onder deze categorie vallen natuurlijk alle huizen en gebouwen. Het water liep gewoon naar de eerste de beste afvoerput die het kon vinden, als die al niet verzadigd was.
  • Landbouwvelden, laten heel weinig water door. Vaak liep er ook een laag modder van de toplaag op het veld, op de rijbanen.
  • Grastuin, is beter dan de banen en velden, nu vaak zelfs daar kon het water niet gemakkelijk doordringen (maakt deel uit van monoculturen).

Waar geen overstromingen waren en het water rechtstreeks de aarde in liep?

In gevarieerde natuurlijke bossen (geen monotone hout productie bossen) en verwilderde natuur. Als ik nu op Google Maps naar een satellietfoto van mijn gemeente kijk, kan ik de bossen en verwilderde natuur heel gemakkelijk zien door de zeer groene kleur. Heel eenvoudig zie ik dat dit ongeveer 15% van de oppervlakte vertegenwoordigt. Wat is de andere 85%, banen en landbouwvelden.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen landbouw pesticieden

Moet er nog meer gezegd worden?

Ik zag dat sommigen de verkoop van nieuwe bouwgrond als oorzaak aanvoerden. Zeker, hoe meer huizen, hoe moeilijker het is voor het water om door de grond te dringen. En inderdaad, op sommige plaatsen is het misschien niet raadzaam nog meer huizen te bouwen om deze verzadiging te voorkomen.

In mijn gemeente is er duidelijk ongeveer 60% landbouwgrond en men kan er dus duidelijk van uitgaan dat dit een grotere oorzaak is, dan de 5-10% huizen of gebouwen die er worden gebouwd. Dus wat moet er met die landbouw gebeuren?

Momenteel gaat het vaak om monoculturen (monocultuur betekent dat steeds hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond wordt verbouwd en er vindt dus geen vruchtwisseling plaats) die gepland wordt met industriële granen, op grond waar veel te veel dierlijke meststoffen in worden gedraaid, die onderhouden worden met enorme hoeveelheden chemische producten en met maar één doel voor ogen, een beter rendement. Hier denkt men niet na over is dit gezond, moet dit zo en laat dit wel genoeg water door, hier denkt men alleen aan geld. Natuurlijk geen verwijt, als je niet beter weet, is het niet jouw schuld.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen landbouw monocultuur

Gewoon als eenvoudige waarnemer kan ik zeggen dat we dringend naar een ander soort landbouw moeten, biologisch zeker, maar ook meer gediversifieerd. Voor meer info hierover zie vooral de volgende website: https://kisstheground.com/. Waarschijnlijk ook meer met groenten en fruit die ter plaatse worden geconsumeerd. Die 15% van bossen en wilde natuur moet omhoog. Als dit nog niet duidelijk is, vraag ik me echt af wat we zullen moeten doormaken om dit eindelijk te begrijpen en aan de basis aan te pakken.

Maak je geen zorgen, de natuur is ons goed gezind, ze blijft maar signalen uitzenden, ik kan me voorstellen dat ze had verwacht dat we net iets eerder in actie zouden komen en luisteren….

Bouw je eigen bos, je wilde natuur en koop producten van biologische oorsprong zodat we de bodem weer een beetje ademruimte kunnen geven zodat deze het water beter kan verwerken.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen Meerdael bos

#bodem #grond #landbouw #biologisch #kisstheground