Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen

Afgelopen juni en juli werden we in België zwaar getroffen door overstromingen. Persoonlijk ben ik gespaard gebleven, maar ik heb veel apocalyptische gebeurtenissen om mij heen gezien en het verdiend om daar bij stil te staan. Er waren veel slachtoffers, mijn steun gaat volledig naar deze mensen en dit zijn dingen die men niemand toewenst. Ik hoop dat jullie er nu allemaal gedeeltelijk of volledig overheen zijn.

Wat ik mijzelf natuurlijk het meest afvraag, zelf kritisch, is hoe zijn we hier gekomen en wat kunnen we veranderen? Een vraag die ik mezelf ook stelde tijdens COVID-19 en waaruit bleek dat het een richting is waar maar weinig mensen naar kijken. De politici in mijn gemeente hadden over de overstromingen, samengevat, het volgende te zeggen: spijtig voorval, onze gemeente voldoet aan de eisen en dit was echt uitzonderlijk, sorry.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen stuwdam

Ik hoorde van een andere gemeente dat ze aan de overstromings vijvers gingen werken, de afvoerkanalen groter gingen maken… Dat doet me echt denken aan het scenario; ik heb een wond, ik doe er een pleister op en alles is opgelost. Ik heb een andere wond die iets groter is, ik doe er een grotere pleister op. Ik heb nog een wondje ertussen, nou daar doe ik weer een pleister op. Vraagt niemand zich af, hoe kom ik aan die wond en hoe kan ik die wond voorkomen?

Voor de overstromingen in mijn gemeente, was het vrij duidelijk voor mij door observatie. Kwam er meer water uit de hemel dan normaal? Misschien, vooral de korte tijdspanne was inderdaad vrij indrukwekkend, nu was dat natuurlijk niet de hoofdreden, want op sommige plaatsen hadden de mensen niets, waar de buurman volledig onder water stond. Er was dus meer aan de hand.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen meststoffen bodem aarde

Wat ik vooral kon waarnemen, is dat het niet echt de hoeveelheid water die uit de lucht kwam was die het probleem vormde, het was vooral de aarde die het moeilijk had om het water op te nemen. Laat het duidelijk zijn, ik ben geen wetenschapper en weet dus niets over de absorptie van water in de aarde. Wat ik in die periode gewoon met mijn eigen ogen kon waarnemen is dat:

  • Asfalt en betonnen rijbanen, laten niets van water door. Onder deze categorie vallen natuurlijk alle huizen en gebouwen. Het water liep gewoon naar de eerste de beste afvoerput die het kon vinden, als die al niet verzadigd was.
  • Landbouwvelden, laten heel weinig water door. Vaak liep er ook een laag modder van de toplaag op het veld, op de rijbanen.
  • Grastuin, is beter dan de banen en velden, nu vaak zelfs daar kon het water niet gemakkelijk doordringen (maakt deel uit van monoculturen).

Waar geen overstromingen waren en het water rechtstreeks de aarde in liep?

In gevarieerde natuurlijke bossen (geen monotone hout productie bossen) en verwilderde natuur. Als ik nu op Google Maps naar een satellietfoto van mijn gemeente kijk, kan ik de bossen en verwilderde natuur heel gemakkelijk zien door de zeer groene kleur. Heel eenvoudig zie ik dat dit ongeveer 15% van de oppervlakte vertegenwoordigt. Wat is de andere 85%, banen en landbouwvelden.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen landbouw pesticieden

Moet er nog meer gezegd worden?

Ik zag dat sommigen de verkoop van nieuwe bouwgrond als oorzaak aanvoerden. Zeker, hoe meer huizen, hoe moeilijker het is voor het water om door de grond te dringen. En inderdaad, op sommige plaatsen is het misschien niet raadzaam nog meer huizen te bouwen om deze verzadiging te voorkomen.

In mijn gemeente is er duidelijk ongeveer 60% landbouwgrond en men kan er dus duidelijk van uitgaan dat dit een grotere oorzaak is, dan de 5-10% huizen of gebouwen die er worden gebouwd. Dus wat moet er met die landbouw gebeuren?

Momenteel gaat het vaak om monoculturen (monocultuur betekent dat steeds hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond wordt verbouwd en er vindt dus geen vruchtwisseling plaats) die gepland wordt met industriële granen, op grond waar veel te veel dierlijke meststoffen in worden gedraaid, die onderhouden worden met enorme hoeveelheden chemische producten en met maar één doel voor ogen, een beter rendement. Hier denkt men niet na over is dit gezond, moet dit zo en laat dit wel genoeg water door, hier denkt men alleen aan geld. Natuurlijk geen verwijt, als je niet beter weet, is het niet jouw schuld.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen landbouw monocultuur

Gewoon als eenvoudige waarnemer kan ik zeggen dat we dringend naar een ander soort landbouw moeten, biologisch zeker, maar ook meer gediversifieerd. Voor meer info hierover zie vooral de volgende website: https://kisstheground.com/. Waarschijnlijk ook meer met groenten en fruit die ter plaatse worden geconsumeerd. Die 15% van bossen en wilde natuur moet omhoog. Als dit nog niet duidelijk is, vraag ik me echt af wat we zullen moeten doormaken om dit eindelijk te begrijpen en aan de basis aan te pakken.

Maak je geen zorgen, de natuur is ons goed gezind, ze blijft maar signalen uitzenden, ik kan me voorstellen dat ze had verwacht dat we net iets eerder in actie zouden komen en luisteren….

Bouw je eigen bos, je wilde natuur en koop producten van biologische oorsprong zodat we de bodem weer een beetje ademruimte kunnen geven zodat deze het water beter kan verwerken.

Steven Deschuyteneer Wat te doen tegen overstromingen Meerdael bos

#bodem #grond #landbouw #biologisch #kisstheground