Christiansborg, Prins Jørgens Gård 1, 1218 Kopenhagen