stevendeschuyteneer

Tag: natuur

Wat is en waar vindt men ware liefde?

Steven Deschuyteneer Wat is en waar vindt men ware liefde hartje

Liefde is iets dat ik oorspronkelijk als kind zag als iets dat bestaat tussen een jongen en een meisje die een relatie hebben. Heel dankbaar dat ik mocht opgroeien in een vrij ruimdenkende maatschappij, waarin liefde al snel kon bestaan tussen alle mensen, andere levende wezens… tot zelfs de hele natuur toe. Mooi, wat is dat nu liefde en waar vind ik dat?

Als ik vraag wat dat is, merk ik al snel dat ik antwoorden geef zoals ik ze van anderen heb gehoord, in boeken heb gelezen, in films heb gezien… Ik ga terug meer vanuit denken en weten, dan vanuit voelen. Als ik even terugkijk op alles wat ik op deze manier heb vastgelegd, moet ik al snel concluderen dat liefde voor mij zoiets is als, ik heb liefde voor iets, OMDAT…

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Ik heb liefde voor, omdat het mijn partner is.
  • Ik heb liefde voor, omdat het mijn kinderen zijn.
  • Ik heb liefde voor, omdat het mijn ouders zijn.
  • Ik heb liefde voor, omdat het mijn familie is.
  • Ik heb liefde voor, omdat ze mijn vrienden zijn.
  • Ik heb liefde voor, omdat het leuke huisdieren zijn.
Steven Deschuyteneer Wat is en waar vindt men ware liefde Luna ontdekken bergen

Dus als ik een beetje zelfkritisch ben, zie ik dat mijn liefde eigenlijk iets voorwaardelijks is. Meer over de zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde kan hier gelezen worden. Tot vrij recent dacht ik dus altijd dat om lief te hebben ik iets moest doen. De voorbeelden als:

  • Ik bel iemand al hele tijd niet meer, dus heb ik niet meer lief.
  • Ik koop geen verrassing cadeautjes meer, dus ik heb niet meer lief.
  • Ik zeg niet meer: ik hou van je, dus ik hou niet meer van je.

Toen mijn leven nog voornamelijk uit denken bestond, was ik er dus van overtuigd dat ik, om liefde te hebben, iets moest doen, anders was er geen liefde.

Steven Deschuyteneer Ontdekking van tantra energie

Mijn grootste ontdekking in dit opzicht kwam door tantra. Het pad van tantra bracht me meer en meer in de richting van het voelen, ver weg van het denken. Al heel snel tijdens tantra-retraites kwam ik erachter dat mijn denken te beperkt was en me helemaal niet prettig liet voelen. Natuurlijk zou het gemakkelijk zijn geweest om gewoon te stoppen met naar die retraites te gaan en gewoon te blijven denken. Maar om de één of andere onbekende reden voor mij was dat niet het geval en liet ik het denken meer en meer achterwege.

Het bracht me in een nieuwe verbinding met mezelf, waar ik dingen op een natuurlijke manier begon aan te voelen als juiste handelingen voor mij in bepaalde situaties, hoe vreemd of eigenaardig de situaties ook waren. Natuurlijk waren er ook momenten waarop ik absoluut niets voelde, geen prikkel tot een juiste handeling. Laat dit nu juist het moment zijn waar niets nodig was, juist ‘zijn’. Het ‘zijn’ is een liefdesdaad op zich. Vaak hoorde ik later van mensen dat het feit alleen al dat ze er waren, veel voor hen had betekend.

Dus omschrijf ik liefde vandaag als de energie die ons doet voelen, de juiste actie onderneemt in overeenstemming met ons hart en ons één laat leven met de natuur als een geheel.

Meditatie is een must voordat je echt kunt liefhebben. Je moet in staat zijn om alleen te zijn, volkomen alleen, en toch enorm gelukzalig. Dan kun je liefhebben.” – Osho

Steven Deschuyteneer Kinderen dit is waar ze echt behoefte aan hebben Jessica Graham

#liefde #tantra #natuur

De zoektocht van het leven?

Steven Deschuyteneer Waar was ik naar op zoek 1979 Lech Oostenrijk

Van jongs af aan, merkte ik, dat ik werd overspoeld met berichten dat we langer en gelukkiger leefden in dit moderne leven. Persoonlijk had ik daar moeite mee dat te geloven.

Langer, waarschijnlijk vanwege de nieuwe medische uitvindingen, gelukkiger, daar was ik niet zo zeker van.

Ik zag mijn grootouders nog steeds sterven op de leeftijd van 80+ door ouderdom en mijn ouders zijn vandaag de dag nog steeds erg gelukkig, dus waar komt dat gevoel van niet zo zeker zijn, vandaan?

Nou, ik zag veel ziektes, kankers… die mijn aandacht trokken en me waarschijnlijk bang maakten. Ik vroeg me zelfs af of ik met zo’n moderne nieuwe manier van leven (stress, individualisme, milieuvervuiling, elektromechanische golven, slecht voedsel….), zelfs op een dag tot 40 of 50 jaar zou kunnen overleven. En zo ja, ben ik dan nog steeds gezond?

De medische kant bevestigde dit met een groot ‘JA’, ze kunnen bijna alles op mijn lichaam vervangen, dus geen zorgen daar…… Betekent dit dat ik langer leef en vaak ziek ben vanaf mijn veertigste (of zelfs eerder) en dingen in mijn lichaam moet vervangen?

Steven Deschuyteneer Waar was ik naar op zoek ontdekking Januari 2002 Les Arcs

Wilde de natuur het leven zo maken?

Voor mezelf begon een ontdekkingsreis naar minder stress, een betere verbinding met mezelf en anderen, en gewoon een mooiere en gelukkiger manier van leven!

#beterleven #happylife #ontdekkenvandenatuur #natuur #vinddeweg